Грен Ди Транс
Спедиция, вътрешен и международен транспорт - град Тутракан