Грен Ди Транс
Спедиция, вътрешен и международен транспорт - град Тутракан

Продажба на едро и дребно с инертни материали

ГРЕН-ДИ-ТРАНС извършва търговия на дребно и едро с инертни материали в град Тутракан. Предлаганите инертните материали са пясък и фракции.

Клиентите на фирмата получават отлично обслужване, качествени строителни и инертни материали.